PRODUKTBESKRIVNING

ThomaSKB LC är en självkompakterande betong med minskad miljöbelastning. Produkten är framtagen speciellt för vårt koncept Thomas Vägg LC, som ingår i Thomas Miljöstomme.
ThomaSKB LC skapar en bättre arbetsmiljö med tyst gjutning utan vibrering med dess påverkan på hörsel, fingrar, armar och axlar.

Viktiga fördelar:
  Säker och effektiv utfyllnad av Thomaskal.
  Tryggare och tystare arbetsmiljö utan vibreringsinsats.
  Färre mantimmar och mindre inhyrd utrustning.
  ThomaSKB LC ger 30 % lägre CO2-avtryck jämfört med motsvarande produkt

 

EGENSKAPER

ThomaSKB LC är framtagen för effektiv utfyllnad av Thomaskal.

Hållfasthetsklass: C28/35
vct: 0,60
Dmax: 16 mm
Konsistensklass: SF2
Exponeringsklass: XC1

 

ANVÄNDNING

ThomaSKB LC är speciellt framtagen för konceptet Thomas Vägg LC.

 

HANTERING

ThomaSKB LC kan med fördel fyllas i formen med hjälp av pump. För att säkerställa ett optimalt resultat och jämn fördelning av betong i Thomaskal, rekommenderar vi att ThomaSKB LC fylls i med hjälp av en anpassad slang placerad på maximalt var femte meter.
Vid gjutning med kran och bask rekommenderar vi att använda en strumpa för att hantera fallhöjden.

 

LC - Low Carbon/Låg CO2