Senaste nyheter

Ny Hållbarhetsredovisning från Thomas Concrete Group AB

2020-04-06

Ett år innan lagen infördes i Sverige om Hållbarhetsredovisning publicerade Thomas Concrete Group sin första rapport. Sedan dess har företaget fortsatt att aktivt jobba med att bli bättre och tydligt redovisa hur företaget arbetar för en långsiktig hållbar utveckling.

Effektivare kommunikation med Min Betong

2020-01-24

Thomas Betong erbjuder alla kunder den digitala tjänsten Min Betong® - en kundportal för att underlätta och effektivisera hanteringen av betongleveranser. 

Thomas Betong får förtroendet av NCC att leverera till E02 Centralen i Göteborg.

2019-10-03

Nu har parterna signerat kontrakt för att också långsiktigt säkra leverans av högkvalitativ betong till projektet.

2019-03-28

Thomas Betong rekryterar från Skanska

2018-11-19

Thomas Betongs fabriker drivs med 100% förnybara bränslen

2018-11-13

Utbildning och engagemang från Team Thomas leder till en starkare säkerhetskultur

2018-09-29

10 oktober - Frukostseminarium: Vägen mot en fossilfri byggbransch

2018-04-03

Thomas Concrete Group växer i norra Tyskland