Kompetensutveckling

Thomas Betong är ett kunskapsföretag och bedriver regelbunden kompetensutveckling för såväl kunder som anställda. Detta görs i Thomas Betong-skolans regi i form av utveckling och kompetensförsörjning.

Thomas Betong-skolans interna ben, vars guidelines utformas centralt, riktar sig till sina anställda och vi lägger mycket resurser på den interna kompetensutvecklingen.


Målet är att varje anställd ska ha en individuell utvecklingsplan. Denna utvecklingsplan arbetas fram i en återkommande dialog mellan chef och medarbetare. Det är viktigt för oss att med Thomas Betongs värderingar utveckla såväl medarbetarskap som ledarskap.


Kompetensutveckling är för oss inte bara utbildning – det pågår kontinuerligt i det dagliga arbetet. Thomas Betong är en dynamisk organisation med spännvidd mellan kompetenser, åldrar och erfarenheter. Erfarenhetsutbytet mellan nyanställda och bolagets mångåriga trotjänare är en viktig del i kompetensutvecklingen.


Vår välrenommerade Thomas Betong-anda gör den dagliga kompetensutvecklingen möjlig och naturlig.