Förmåner med medarbetaren i fokus

Vi kan erbjuda dig en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du får vara en viktig del i vår utvecklingsresa. Vårt varumärke växer sig allt starkare i resan mot att bli bäst i vår bransch och specialisterna på betong. Det är vår kultur som gör oss unika.

 

 

Thomas Betong vr kultur 1

 

 

Kompetensutevckling

Thomas Betong är ett kunskapsföretag och bedriver regelbunden kompetensutveckling för såväl kunder som medarbetare. Målet är att varje medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Denna utvecklingsplan arbetas fram i en återkommande dialog mellan chef och medarbetare. Genom de kontinuerliga samtalen säkerställer vi att kompetensutvecklingen svarar mot individens och verksamhetetens behov. Det är viktigt för oss att med Thomas Betongs värderingar utveckla såväl medarbetarskap som ledarskap. Kompetensutveckling är inte bara utbildning, utan ingår även i det dagliga arbetet. Det kan handla om att samverka med erfarna och mindre erfarna kollegor, eller att växla mellan olika arbetsuppgifter. Erfarenhetsutbytet mellan nyanställda och bolagets mångåriga trotjänare är en viktig del i kompetensutvecklingen. På så vis bygger vi in lärandet i det dagliga arbetet.

 

Hälsofrämjande insatser

Hos oss ser vi hälsoarbete som en investering och ett främjande arbete. Vi har ett nära samarbete med vår företagshälsovård och arbetar både med företagsövergripande hälsoinsatser och mer lokala arbetsgrupp eller arbetsplatsaktiviteter.

 

Thomas Betong Team Thomas 1

Thomas Betong fika 1

 

Företagshälsovård

Företagshälsovården är en viktig resurs för Thomas Betongs arbete med att forma en god arbetsplats genom främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Via företagshälsovården erbjuds alla medarbetare en hälsoprofil eller hjälp med att ta fram en personlig hälsoplan.

 

Friskvårdsbidrag

En god hälsa utgör bra förutsättning för goda arbetsinsatser och välmående medarbetare. I syfte att stimulera till bibehållen eller förbättrad fysisk hälsa ger Thomas Betong sina medarbetare ett bidrag på 2500 kr per år till regelbunden motionsaktivitet 

Inom ramen för gällande lagar och regler som finns på arbetsmarknaden erbjuder vi även en rad övriga förmåner som; Gruppförsäkringar, Fjällstuga, gratifikationer, rabatter etc som vi gärna berättar mer om när vi får tillfälle att träffas!