Säkerhet

Människorna är vår viktigaste resurs för att lyckas och vi har som mål att erbjuda en trygg och säker arbetsplats där vi ser till och tar hand om alla medarbetare. Vi vill genom involvering skapa engagemang och stimulans så man efter ett arbetspass kan lämna arbetsplatsen med en känsla av att man varit en del av Thomas Betong-familjen. Säkerhet handlar om att skapa rätt kultur.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiken är avgörande för att vi ska uppnå vårt mål med noll arbetsplatsolyckor och styra riskerna i vår verksamhet. Genom att rapportera alltifrån förbättringsförslag och observationer till tillbud och olyckor så skapar vi förutsättningar för att vrida vårt säkerhetsarbete till förebyggande och minimera behovet av reaktiva åtgärder. Vägen till noll olyckor handlar om att alla tar sitt ansvar, rapporterar och tar vara på sig själva och varandra.

Thomas Betong hos er som kund

Vill inte bara ha en pålitlig produktion och leverans till våra kunder utan vill även att den ska ha högsta säkerhet både för vår egen personal, men också för våra kunders personal som tar emot våra produkter och tjänster.

Det här kan ni förvänta av vår personal:

• I tid med rätt produkt
• Professionellt bemötande
• Rätt skyddsutrustning
• Riskmedvetenhet

Inget arbete påbörjas om det inte bedöms som säkert.