Hållbarhet

För oss på Thomas Betong är hållbarhet något som genomsyrar all vår verksamhet och vi eftersträvar klimatneutrala produkter som ska bygga framtidens samhällen. Vårt mål är att vara branschledande i miljö och teknikfrågor och en förebild i det vi gör, kort sagt vara den självklara samarbetspartnern inom betong.

 

Det ska vi uppnå genom att kontinuerligt effektivisera våra processer, transport- och logistikkedjor och utveckla miljöprodukter, för att uppnå minsta möjliga CO2-avtryck.

 

Vi har idag ett omfattande arbete inom Hållbarhet och Säkerhet. Under våra ledord LÖNSAMHET, ANSVAR OCH GLÄDJE har vi samlat en del av vad vi faktiskt gör och har som fokus närmsta tiden och under KMA Policys ser ni våra övergripande mål och strategier. Mer om säkerheten i vår verksamhet finner ni här.

ISO9001 svart          ISO14001 svart

 

Resurser

Vi har ett ansvar som företag och medmänniskor att kontinuerligt utvärdera och motivera hur vi använder våra resurser. Med resurser menar vi allt från råvaror och kapital till tid och människor. Genom att hela tiden utvärdera våra processer och produkter så kan vi optimera och minska resursanvändningen. Genom det arbetet skapar vi lönsamhet för företaget och kan erbjuda mer attraktiva lösningar till kunder samtidigt som vi tar vara på jordens tillgångar och skapar bra arbetsplatser och samhällen.


FÖR DIG SOM KUND
innebär en effektiv resurshantering, koncernutnyttjande och kapade chefsled:

• Snabba och korrekta beslut.
• Stöd genom hela processen.
• Lyhördhet för era önskemål och behov.
• När ni arbetar med Thomas Betong så får ni tillgång till vår enorma bredd och kompetens och kan vara säkra på att ni har en samarbetspartner med er från idé till återvinning.
• Att anlita oss är att ta ansvar och att känna sig trygg.


Miljö

Vi tar ansvar för våra produkter genom hela dess livscykel, från råmaterial till restbetong. Genom att optimera verksamheten i varje steg så skapar vi en hållbar produkt för framtiden.

Grön Produktion
o Miljöprodukter: Branschledande teknisk kompetens inom miljöbetong, med fokus på att minska CO2 belastning.
o Minska andelen naturgrus i vår produktion.
o Omfattande energikartläggning med optimering, investeringar och energiåtervinning.
o 100% EPD Hållbarhetscertifierad el
o Vattenåtervinning
o Systematisk kemikaliehantering: begränsning och införande av miljövänliga alternativ.
o Livscykelperspektiv: Bland annat samarbete med Chalmers och branschorganisationer.

Optimala transporter
o Målet är att alla egna betongbilar ska köra på HVO miljöbränsle och därigenom uppnå en ~90% reduktion av CO2 utsläpp.
o Fabriksnätverk som minimerar transportbehovet. Vi finns där vi levererar.
o Egenutvecklat transportsystem för Prefab som säkrar returlaster.
o Mobila och enkla lösningar för video- och telefonmöten för att minska resande i tjänsten.
o Miljökrav och alkolås på tjänstebilar samt förespråkande för kollektivt resande.

FÖR DIG SOM KUND innebär vår miljöprofilering att ni alltid hittar produkter som är optimerade både tekniskt och miljömässigt så att ni kan vara stolta över ingående material i era byggprojekt. Vi var först ut i Sverige med miljöbetong med ersättning av cement med alternativa bindemedel och kommer även i framtiden profilera oss med produkter med så lågt CO2 avtryck som möjligt.


Räkna på ditt CO2 avtryck här.

Mer information om våra miljöprodukter finner ni här.

baner


Samhälle

Thomas är familjeföretaget med det stora hjärtat som har till uppgift att lösa samhällsproblem och ta ansvar för människor och miljö inom och runt omkring företagets verksamhet.

FÖR DIG SOM KUND garanterar vi som familjeföretag:

• Långsiktighet i allt vi gör från inköp, kundrelationer och varumärke.
• Vi tar hand om vår personal genom involvering, utveckling och trygghet.
• Vi erbjuder balans mellan jobb och familjeliv.
• Hos Thomas Betong är alla välkomna!
• Vi har ett utbrett samarbete med Chalmers genom doktorander och studenter.